bilgi-yarismasi.com Üyelik Anlaşma Metni

 1. Üye, kayıt esnasında bilgi-yarismasi.com'a verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder.
 2. Üye, bilgi-yarismasi.com tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifrenin kullanımından doğacak hertürlü sorumluluğu kendi taşır.
 3. Üye, bilgi-yarismasi.com tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresini başkalarına kullandıramaz ve devredemez.
 4. Üye, bilgi-yarismasi.com'un izni olmaksızın bilgi-yarismasi.com adına bir girişimde bulunamaz, bilgi-yarismasi.com'u temsil edemez ve bilgi-yarismasi.com adına bağlayıcı sözler veremez.
 5. bilgi-yarismasi.com da yer alan her türlü bilginin kullanımından doğabilecek maddi ve manevi zararlardan bilgi-yarismasi.com sorumlu tutulamaz. Üye, bu bilgiyi kullanmakla bunu peşinen kabul eder.
 6. Üye, bilgi-yarismasi.com bünyesinde ideolojik, dini, siyasi konularda propaganda yapamaz.
 7. Üye, bilgi-yarismasi.com'un sunmuş olduğu hizmetleri, özlük haklarına saldırıda bulunacak, kişilere, kurumlara veya bilgi-yarismasi.com'a hakaret içerecek şekilde kullanamaz.
 8. Forum ve ziyaretçi defterine yazılan hertürlü yazının kullanım hakkı bilgi-yarismasi.com'a aittir.
 9. Üye bilgi-yarismasi.com'a gönderdiği dökümanın ilk sahibi olarak, altında ismi ile belirtilmiş sorularin her türlü kullanım ve yayınlama hakkını bilgi-yarismasi.com'a tanır ve bilgi-yarismasi.com''a tanınan bu hakkın ileride geri alınması söz konusu olamaz.
 10. bilgi-yarismasi.com'a gönderilen dökümanın bilgi-yarismasi.com'da yayınlanıp yayınlanmaması konusunda tek yetkili bilgi-yarismasi.com'dur
 11. bilgi-yarismasi.com'a gönderilen dökümanın ne zaman, nasıl, hangi formatta ve ne kadar süre ile yayınlanacağına bilgi-yarismasi.com karar verir.
 12. bilgi-yarismasi.com üyesi olmayan kişilerin dökümanları bilgi-yarismasi.com'da yayınlanmaz.
 13. Üye bilgi-yarismasi.com'a yolladığı başkasına ait dökümanı kendisinin gibi göstermesi durumunda; bütün sorumluluk üyenindir. bilgi-yarismasi.com üye tarafından yollanan dökümanın üye tarafından geliştirildiğini varsayar ve üyenin yolladığı dökümandan dolayı çıkabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 14. bilgi-yarismasi.com'da yayınlanan dökümanlar haber verilmeksizin ve sebep belirtilmeksizin kaldırılabilir ve/veya içerikleri puan kısmen veya tamamen değiştirilebilir.
 15. bilgi-yarismasi.com herhangi bir anda hiçbir sebep belirtmeksizin herhangi bir üyenin üyeliğini iptal etme, hizmete son verme ve/veya hizmetin şeklini değiştirme hakkına sahiptir.
 16. Üye bilgi-yarismasi.com'a kaydını tamamlayarak yukarıda bahsi geçen kuralların hepsini peşinen kabul eder ve bu kurallara uymak zorundadir.